Život je u rukama Boga a smrt u rukama čoveka – dr Branislav Hačko

Kategorija Video